Produktion

Vi producerar hela sortimentet i egen fabrik i Eskilstuna och använder enbart svenskt höghållfast stål till alla stålgångjärn. Med produktion i egen regi i Sverige har vi bättre kontroll över kvaliteten, kan hålla en bättre leveransservice, ansvarar för ett minimum av miljöpåverkan vid produktion och undviker miljöpåverkande långa transporter.

Våra underleverantörer är valda med omsorg utifrån kunskap, kvalitet och närhet till Eskilstuna.

Vi tror på "närproducerat". Gör du?


Svenska Gångjärn, Fabriksgatan 5, 633 46 Eskilstuna Om webbplatsen