Vi tror på svensk produktion
Den svenska beslagsindustrins vagga stod i Eskilstuna. Allt sedan 1600-talets andra hälft har Eskilstuna varit känd för sin järnmanufaktur. Handsmidet industrialiserades från 1800-talets mitt och en mängd små metallfabriker anlades för maskinell tillverkning av bland annat olika typer av byggnadsbeslag.

Med produktsortimentet Svenska Gångjärn vill vi föra sme´stadens traditioner vidare.Vi har ett stort standardsortiment och med egen produktion samt ett gediget kunnande kan vi även ta fram specialgångjärn som stämmer överens med våra kunders höga kvalitetskrav.

Vi önskar er härmed välkommen till vår webbplats och hoppas att Ni får god nytta av den information som finns här. Det skulle glädja oss att snart få se Er som kund.


Svenska Gångjärn, Fabriksgatan 5, 633 46 Eskilstuna Om webbplatsen